Български | English | Français
Home
   
   
Интегриране на младежи в неравностойно положение в обществото
Проект Агапедия


Цел: Да подпомага интегрирането в обществото на младежи в неравностойно положение (сираци, изоставени деца, деца от разбити семейства, жертви на домашно насилие и т.н.). Учим ги на основни и постоянни социални навици и умения като общуване, компютърна грамотност, чужди езици, готварство и козметика, кандидатсване за работа.

Понастоящем, сдружение „Интегра-БДС” има Учебен Център за младежи в неравностойно положение. Около 30 деца и юноши са включени в програмата, както и в различни допълнителни дейности за развитие на социалните им умения.

Основни дейности:
  • Създаване и прилагане на работещ модел за успешна социална интеграция на млади хора в неравностойно положение, които завършват или напускат Домовете за сираци или подобни институции.
  • Прилагане на цялостен подход за интелектуалното, социалното, моралното и емоционалното развитие на младежите като осигуряваме четири-годишно обучение чрез нашите квалифицирани служители в Учебния Център.
  • Подпомагане на младежите в неравностойно положение да изграждат навици и умения за работа, кандидатстване за работа, явяване на интервю за успешна социална интеграция и професионална реализация.
 
 
 
 
 
 
 
   

Специално Коледно предложение!
Кликнете тук, за да изтеглите Коледния каталог (pdf)